Låt oss presentera Entrepreneurs Academy

Entrepreneurs Academy samlar människor med en önskan om att inspireras och träffa andra positiva och innovativa studenter.

OM OSS

Entrepreneurs Academy grundades våren 2006 med en vision om att bli en av Sveriges ledande organisationer för att sprida glädje, inspiration och kunskap om entreprenörskap. Idag organiserar Entrepreneurs Academy den årliga Anders Wall-föreläsningen samt inspirerande evenemang i syfte att uppfylla den ursprungliga visionen.


LÅT OSS PRESENTERA STYRELSEN

Vi arbetar för att engagera fler studenter inom entreprenörskap och strävar efter att minska bryggan mellan studenter och näringslivet i Uppsala. Du är varmt välkommen att kontakta oss antingen här eller genom att komma förbi kontoret för en kopp kaffe. Vår dörr är alltid öppen!

Amanda Kyhlstedt

Ordförande

amanda.kyhlstedt@entrepreneursacademy.se

Nima Ashraf

Vice-ordförande

nima.ashraf@entrepreneursacademy.se

Vilma Kumpulainen

Marknadsföringsansvarig

vilma.kumpulainen@entrepreneursacademy.se


Emil Schreiber

Samarbetsansvarig

emil.schreiber@entrepreneursacademy.se

Lina Xu

Projektansvarig

lina.xu@entrepreneursacademy.se