MISSION START-UP


OM MISSION START-UP


Mission Start-up är ett evenemang innan föreläsningen där blivande entreprenörer och nyblivna företagsgrundare får möta etablerade och erfarna entreprenörer, för att under informella former få vägledning och tips i utvecklingen av sina respektive affärsidéer. Huvudsyftet med evenemanget är att ge blivande entreprenörer med långt komna affärsidéer inspiration och vägledning i startandet av nya företag, men även att ge nyblivna företagsgrundare värdefulla tips och råd i den fortsatta utvecklingen av sina start-ups.

Evenemanget ger också deltagarna en möjlighet att stärka sina personliga nätverk och därmed utökade möjligheter till ett fortsatt erfarenhetsutbyte och samarbeten kring framtida satsningar. För att främja detta ytterligare är en del av Mission Start-up dess bakomliggande nätverk, där man som deltagare får ett stående medlemskap. Syftet med nätverket är att de nya företagarna ska få ut så mycket som möjligt av sitt medverkande. Det enda som krävs av dig, som deltagare, är ett starkt intresse av entreprenörskap och företagande samt intresset att delta aktivt under evenemanget! Mission Start-up följs av en enklare lunch med möjligheter till fortsatta samtal och nätverkande mellan deltagarna.

Utöver att få möjligheten att delta på Mission Start-up så fortsätter dagen med reserverade platser på årets upplaga av Anders Wall-föreläsningen 2019 i Universitetsaulan samt inbjudan till efterföljande mingel på Uppsala Slott.

Utöver att få möjligheten att delta på Mission Start-up så fortsätter dagen med reserverade platser på årets upplaga av Anders Wall-föreläsningen 2019 i Universitetsaulan samt inbjudan till efterföljande mingel på Uppsala Slott.

Mission Start-up i korthet:

Tid: 19:e november, 09:30-12:00.
Plats: Hotell Villa Anna.
Obs! Därefter går alla deltagare gemensamt till Anders Wall-föreläsningen, ca 12:00, samt efterföljande mingel på Uppsala slott.

Förutsättningar för deltagande: Förutom ett intresse av företagande och att delta aktivt under evenemanget krävs en ansökan för deltagande. Ansökan till Mission Start-up sker genom formuläret på hemsidan (se länk nedan). I formuläret hittar du mer information och krav på ansökan. Observera att sista ansökningsdatum är söndagen den 9e november 2019.


VÄRDAR FÖR MISSION START-UP